0
Καλάθι
0
0
Καλάθι
0

Όροι και προϋποθέσεις για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Femme Fatale Affiliate

Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Femme Fatale Affiliate θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχτείτε τους παρακάτω όρους.

Επεξήγηση όρων

Πρόγραμμα Femme Fatale Affiliate: πρόγραμμα παροχής προμηθειών από την εταιρεία Femme Fatale Stores για την προώθηση πωλήσεων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος femme-fatale.gr από τρίτους.

Η εταιρεία: η εταιρεία Femme Fatale Stores EE με διακριτικό τίτλο “Femme Fatale” η οποία είναι η διοργανώτρια και διαχειρίστριά του προγράμματος Femme Fatale Affiliate.

femme-fatale.gr: το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μέσω του οποίου υλοποιείται το πρόγραμμα.

Affiliator: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συμμετέχει στο πρόγραμμα Femme Fatale Affiliate και κατευθύνει τους χρήστες του/ων ιστότοπου/ών του προς το femme-fatale.gr.

Link (σύνδεσμος): ο μοναδικός σύνδεσμος, που παρέχει η εταιρεία προς τον affiliator ώστε να τοποθετηθεί στον/ους ιστότοπο/ους του και μέσω αυτού να κατευθύνονται οι χρήστες του/ων  ιστότοπου/ών του προς το femme-fatale.gr.

Ο σύνδεσμος αυτός είναι μοναδικός για κάθε affiliator και περιέχει τον κώδικα (cookies) που καταστούν δυνατό τον εντοπισμό των χρηστών που προέρχονται από τον/ους ιστότοπο/ους του affiliator και πραγματοποιούν αγορές.

Συστάσεις: όλοι οι χρήστες που κατευθύνονται από τον/ους ιστότοπο/ους του affiliator στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας (femme-fatale.gr) μέσω του μοναδικού link που του παρέχει η εταιρεία και δύνανται να πραγματοποιήσουν αγορές.

Αγορά: κάθε ολοκληρωμένη παραγγελία που πραγματοποιούν οι συστάσεις του affiliator στο femme-fatale.gr. Δεν υπολογίζονται οι παραγγελίες που ακυρώνονται ή επιστρέφονται και για τις οποίες ο affiliator ενημερώνεται σε δεύτερο χρόνο.

Προμήθεια: το ποσοστό επί των αγορών που πραγματοποιούν οι συστάσεις του affiliator στο femme-fatale.gr που υπολογίζεται στο καθαρό ποσό αυτών των αγορών. Δηλαδή αφού από το σύνολο της παραγγελίας αφαιρεθεί το κόστος αποστολής και τυχόν χρεώσεις πληρωμής καθώς και το ΦΠΑ (24%).

Διοργάνωση – Τροποποίηση – Διακοπή Προγράμματος

Υπεύθυνη για την οργάνωση, υλοποίηση και διαχείριση του προγράμματος Femme Fatale Affiliate είναι η εταιρεία FEMME FATALE STORES EE. Στην εταιρεία ανήκουν τα λογότυπα, τα κείμενα και όλο το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του προγράμματος.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους του παρόντος προγράμματος οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Νέες δυνατότητες μπορούν να εισαχθούν από την εταιρεία ή να τροποποιηθούν όροι και για την οποιαδήποτε τροποποίηση θα ενημερωθείτε από την εταιρεία μέσω email. Συνέχιση της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα μετά από οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος και την ενημέρωση σας, συνεπάγεται την άνευ όρων αποδοχή από μέρους σας των νέων όρων.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το πρόγραμμα οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση με μόνη υποχρέωση την εξ’ ολοκλήρου εξόφληση των οφειλών της εταιρείας προς τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

Οποιαδήποτε παραβίαση των όρων του παρόντος από συμμετέχοντα στο πρόγραμμα σημαίνει την αυτόματη αποβολή του από το πρόγραμμα και μηδενισμός της όποιας προμήθειας έχει προκύψει κατά την διάρκεια της παραβίασης των όρων.

Δημιουργία λογαριασμού – Νομιμοποίηση

Ρητά δηλώνετε ότι την στιγμή της αποδοχής των όρων του παρόντος έχετε συμπληρώσει τα 18 έτη.

Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο femme-fatale.gr. Απαγορεύεται να κοινοποιήσετε τους κωδικούς σύνδεσης του λογαριασμού που θα δημιουργήσετε σε τρίτους.

Απαγορεύεται ρητά η παραβίαση οποιουδήποτε νόμου συμπεριλαμβανομένων και αυτών περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας κατά την συμμετοχή σας και λόγω της συμμετοχής σας το πρόγραμμα.

Affiliate Link & Προώθηση

Μετά την συμπλήρωση της συγκεκριμένης φόρμας και την ενεργοποίησή σας ως Affiliator θα σας διατεθεί από την εταιρεία, ένα μοναδικό link (σύνδεσμος) το οποίο θα πρέπει να προσθέσετε στον/ους ιστότοπο/ούς σας και το οποίο θα κατευθύνει τους χρήστες των σελίδων σας στο femme-fatale.gr. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο εντοπισμός των αγορών που πραγματοποιούν οι συστάσεις σας στο femme-fatale.gr.

Η εταιρεία θα σας παρέχει επίσης εικόνες με το λογότυπο Femme Fatale για να προωθήσετε το link και το femme-fatale.gr. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις παρεχόμενες εικόνες παρά μόνο κατόπιν σχετικής άδειας από την εταιρεία.

Μπορείτε να προωθήσετε το παρεχόμενο υλικό (link, εικόνες) μέσω μηνυμάτων, κοινοποιήσεων, διαφημίσεων, newsletter καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο αρκεί να μην αλλοιώνεται η εικόνα ή θίγεται το κύρος της εταιρείας. Σε περίπτωση που η εταιρεία λάβει παράπονα για ενοχλητικά μηνύματα ή emails (spam) λόγω των καμπανιών προώθησης του προγράμματος από μέρους σας, έχει δικαίωμα να αξιώσει την διακοπή των προωθήσεων που πραγματοποιείτε και να διακόψει μονομερώς την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα.

Προμήθεια

Με την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα λαμβάνετε προμήθεια από τις αγορές που πραγματοποιούν οι συστάσεις σας στο femme-fatale.gr μέσω του link που σας παρέχει η εταιρεία. Το ύψος της προμήθειας είναι 10% και υπολογίζεται στο καθαρό ποσό των αγορών που πραγματοποιούν οι συστάσεις σας.

Το καθαρό ποσό δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και άρα από το ποσό που εμφανίζεται στον λογαριασμό σας θα αφαιρείται το ΦΠΑ 24%. Επιπλέον σε περίπτωση ακύρωσης ή επιστροφής παραγγελιών θα αφαιρείται και η αντίστοιχη προμήθεια από τον λογαριασμό σας.

Αγορές που προήλθαν από δικές σας προωθήσεις, ωστόσο οι χρήστες που τις πραγματοποίησαν δεν πάτησαν το link που σας παρέχεται από την εταιρεία, αλλά επισκέφτηκαν το femme-fatale.gr απευθείας ή μέσω άλλου καναλιού δεν είναι δυνατόν να καταγραφούν. Αυτό συμβαίνει γιατί στο link υπάρχει ο κώδικας (cookies) που επιτρέπει τον εντοπισμό των αγορών των συστάσεων σας.

Πληρωμές

Πληρωμές των προμηθειών πραγματοποιούνται 15 ημέρες μετά την συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού μήνα και αφού έχει συμπληρωθεί το ελάχιστο ποσό των 50,00 ευρώ.

Για την πληρωμή των προμηθειών θα πρέπει να διαθέτετε τραπεζικό λογαριασμό σε κάποια από τις παρακάτω τράπεζες:  ALPHABANK, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank ή Εθνική Τράπεζα.

Για το ποσό της προμήθειας που προκύπτει η εταιρεία εκδίδει εργόσημο στην περίπτωση των φυσικών προσώπων που δεν έχουν την δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου, ενώ στην περίπτωση νομικών προσώπων ή φυσικών προσώπων με την δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου, εκδίδεται τιμολόγιο προς την εταιρεία και κατόπιν η εταιρεία προβαίνει στην καταβολή του ποσού. Και στις δύο περιπτώσεις η προμήθεια καταβάλλεται ολόκληρο στον affiliator χωρίς κρατήσεις, δηλαδή το καθαρό ποσό προ ΦΠΑ για τα τιμολόγια και χωρίς τις εισφορές ΙΚΑ για τα εργόσημα.

Τιμές και Διαθεσιμότητες

Η εταιρεία μπορεί να τροποποιεί την τιμολογιακή της πολιτική, όσον φορά τις τιμές των προϊόντων και τις παρεχόμενες προσφορές και εκπτώσεις, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Επιπλέον η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την διαθεσιμότητα των προϊόντων της, καθώς κατά καιρούς προκύπτουν ελλείψεις προϊόντων είτε υπαιτιότητας της εταιρείας είτε υπαιτιότητας των προμηθευτών της.

Έναρξη και Διακοπή συμμετοχής στο πρόγραμμα

Η έναρξη της συμμετοχής σας στον πρόγραμμα γίνεται μετά την συμπλήρωση της παρούσας φόρμας, την ενεργοποίηση σας από την εταιρεία ως affiliator και την επακόλουθη αποστολή του δικού σας link (συνδέσμου) και του λοιπού προωθητικού υλικού (φωτογραφίες, λογότυπο κλπ).

Αποχώρησή σας από πρόγραμμα με δική σας πρωτοβουλία, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Αποβολή σας από το πρόγραμμα με πρωτοβουλία της εταιρείας, μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση που η εταιρεία κρίνει ότι παραβιάζετε τους όρους του παρόντος ή λειτουργείτε καταχρηστικά και εις βάρος των συμφερόντων της εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση διαγράφεστε από το πρόγραμμα και όλες οι προμήθειες που προέκυψαν ενώ παραβιάζονταν οι όροι της παρούσης, ακυρώνονται.

Η εταιρεία δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με την αποβολή σας από το πρόγραμμα στο email που έχετε συμπληρώσει στην παρούσα φόρμα. Η αποστολή email θεωρείται επίσημος και νομικά αποδεκτός τρόπος επικοινωνίας. Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αρνηθεί την συμμετοχή σας και σε άλλα προγράμματα που διοργανώνει ή θα διοργανώσει στο μέλλον.

Περιορισμός Ευθύνης

Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ζημία υποστείτε, οικονομική, απώλεια εσόδων ή άλλη, κατά την διάρκεια της συμμετοχής σας πρόγραμμα, καθώς η ίδια η φύση του προγράμματος μόνο οφέλη μπορεί να αποφέρει στους συμμετέχοντες και σε καμία περίπτωση ζημιές.

Η χρήση του υλικού που σας παρέχεται από την εταιρεία, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης τους είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες προκύψουν από την χρήση τους.

Η εταιρεία δεν φέρει, επίσης καμία ευθύνη, για τυχόν διακοπή της λειτουργίας του προγράμματος ή λειτουργία του προγράμματος με προβλήματα, που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία αναφέρονται όλα όσα βρίσκονται εκτός του άμεσου ελέγχου της εταιρείας όπως: πόλεμοι, κοινωνικές αναταραχές, ακραία καιρικά φαινόμενα, τεχνικά προβλήματα του διαδικτύου, απεργίες, ενδημίες, πανδημίες, περιορισμοί της κυκλοφορίας, έκτακτες καταστάσεις, σεισμοί, πλημμύρες,  προβλήματα τρίτων μερών όπως των συνεργαζόμενων μεταφορικών εταιρειών κλπ.

Σχέσεις των Μερών

Ρητά δηλώνεται ότι τα μέρη, δηλαδή από την μία η εταιρεία ως διοργανώτρια του προγράμματος και από την άλλη ο affiliator ως συμμετέχων στο πρόγραμμα, ουδεμία άλλη σχέση έχουν, οικονομική, νομική ή άλλη, πέραν των όσων προβλέπονται από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Καμία επιπλέον υποχρέωση, δικαίωμα, έννομο συμφέρον ή απαίτηση δεν προκύπτει πέραν των ρητά αναφερόμενων στο παρόν από την συμμετοχή των μερών στο πρόγραμμα.

Επίλυση Διαφορών

Όλοι οι όροι του παρόντος γίνονται αποδεκτοί ως κύριοι και ουσιώδεις. Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές από την συμμετοχή στο πρόγραμμα, υπεύθυνα για την επίλυση αυτών των διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια Πειραιά.

Παράληψη ή αμέλεια άσκησης των δικαιωμάτων της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν, δεν συνεπάγεται παραίτηση από αυτά και σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά της οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Καλάθι
  • Δεν έχετε προσθέσει κάτι στο καλάθι σας